V G Basketball vs NEW HARVEST CH @MAYBRY PK-WHIT Dismissal 1:00PM