V B Basketball vs NEW HARVEST CH @MAYBRY PK-WHIT Dismissal 2:00PM